Z powodu niskiej temperatury i braku wiatru dzisiaj w nocy normy pyłu PM2.5 dla Krakowa były przekroczone nawet 27 krotnie (2700%) ... licząc według wartości zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. Przyjmując kryteria określone dla Polski wartość została przekroczona o 1108% na stacji w Kurdwanowie.

W Krakowie uruchomiono szóstą, ostatnią z planowanych, stację pomiaru jakości powietrza. Znajduje się na osiedlu Piastów. Bada pył drobny PM10. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.