Przeskocz do treści

Uchwała antysmogowa

Facebooktwitterpinterestlinkedin

uchwała antysmogowa Małopolska

23. stycznia w poniedziałek o godzinie 10.30 odbędzie się ważne dla województwa małopolskiego głosowanie nad tzw. uchwałą antysmogową. Posiedzenie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek, VII p.).

Jeśli uchwała zostanie przyjęta już nie tylko Kraków, ale całe województwo może być objęte programem walki ze smogiem.

Co tak naprawdę wynika z treści uchwały?

Główny cel uchwały:

Ma ona wprowadzać na terenie województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których spalane są paliwa.

Jakie zapisy znajdą się w uchwale?

  • Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce będą mogły być montowane tylko kotły na węgiel spełniające normy ekoprojektu.
  • Osoby remontujące lub budujące nowy dom będą zobowiązane do instalacji nowoczesnych kotłów.
  • Do końca 2022 roku mają zostać poddane wymianie wszystkie niespełniające żadnych norm kotły na węgiel lub drewno.
  • Do końca 2026 roku mają zostać wymienione kotły, które teraz spełniają chociażby podstawowe wymagania emisyjne (posiadają klasę 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012).
  • Od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa obowiązywać zacznie zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.
  • Również od 1 lipca zostanie wprowadzony zakaz palenia drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20%.
  • Od 2019 roku nowo instalowane kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu.
  • Od 2023 roku możliwe będzie używanie kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub takich, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.
  • Do kontroli przestrzegania postanowień uchwały będzie uprawniona straż miejska, gminna, upoważnieni pracownicy gmin oraz policja.

Co wynika z treści uchwały? Planowane zmiany to odległa przyszłość i dotyczą one jedynie pieców i paliw. Problem ruchu samochodowego i zabudowy korytarzy przewietrzających to kolejne tematy. Czy możemy być pewni, że zmiany nie nastąpią tylko na papierze? Czy zmiany nie powinny być wprowadzane szybciej? Sama ustawa na pewno przyczyni się docelowo do poprawy powietrza w samym Krakowie gdyż zmniejszy problem tak zwanej emisji napływowej zanieczyszczeń z przyległych do miasta gmin.

Pełny tekst projektu uchwały: http://powietrze.malopolska.pl/wp/wp-content/uploads/2016/12/projekt_uchwala_antysmogowa_Malopolska.pdf